Duimelot Kinderdagverblijf


St. Stephanusstraat 5 7625 PH Zenderen
0742666436 Klik om te bellen

Over Duimelot Kinderdagverblijf

De Pedagogisch medewerkers bij Duimelot stralen vertrouwen uit naar de kinderen, waardoor het zelfvertrouwen van de kinderen kan groeien. We begeleiden de kinderen volgens de inzichten van Emmi Pikler. 

Dit uit zich in zelfstandige bewegings- en spelontwikkeling. Een kind krijgt bij ons de ruimte om op eigen initiatief te bewegen en te spelen. Wanneer een kind het zelf mag doen, groeit zijn zelfvertrouwen. Dit zien we terug in een behendiger motoriek, een betere coördinatie en een versterkt reactievermogen. De pedagogisch medewerkers zijn beschikbaar en aanwezig in de speelomgeving van de kinderen.

Tijdens de verzorging, zoals eten, verschonen en naar bed brengen, is er veel contact tussen het kind en de pedagogisch medewerker. Er is onverdeelde aandacht waarbij er met het kind gesproken wordt met een kalme, rustige stem. Het kind voelt zich écht gezien. Hierdoor kan er een samenwerking in de verzorg handelingen plaatsvinden.

Er is een voorspelbaar dagritme zodat het kind weet wat het kan verwachten en daarop aan kan sluiten. Dit biedt een veilig gevoel, wat vertrouwen geeft. Een voorbeeld; Bij de baby's laat de pedagogisch medewerker een slabber zien, als begin van de maaltijd en wordt het kind met 'vragende handen' uitgenodigd om te eten.
Bij het kleden wordt een vaste 'choreografie' gebruikt, zodat het herkenbaar is en het kind erop aan kan sluiten. 

Het wennen wordt zorgvuldig vormgegeven in samenwerking met de ouders, zodat ouders vertrouwen op kunnen bouwen met onze opvang en dat uit kunnen stralen naar hun kind. 

Hiermee biedt Kinderopvang Duimelot Zenderen, Vertrouwen in de Basis!!!

Foto's

Onze Dreumesgroep met veel uitdagend klim en klautermateriaal

Diensten

Buitenschoolse opvang
Kinderdagverblijf
Peuteropvang
Peuterspeelzaal
SpeelRuimte, ouder en kind begeleide groep

Onze locatie

Duimelot Kinderdagverblijf


St. Stephanusstraat 5 7625 PH Zenderen
0742666436 Klik om te bellen