Kindercentrum 'Leutje Laiverds'


Beijumerweg 17 9737 AB Groningen
06-22760292 Klik om te bellen

Over Kindercentrum 'Leutje Laiverds'

Kindercentrum 'Leutje Laiverds' biedt kleinschalige kinderopvang in een huiselijke, warme en veilige omgeving waar kinderen zich vrij kunnen ontwikkelen. De kleinschaligheid, een vast dagritme, rust en regelmaat, weinig prikkels en iedere dag dezelfde gezichten zorgen voor een stabiel opvoedklimaat waarin kinderen zich veilig voelen.

Leutje Laiverds’ biedt kinderopvang in één verticale opvanggroep. (0 - 12 jaar)
Dit houdt in dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in één groep tegelijkertijd opgevangen kunnen worden (net als thuis).
Groepsgrootte is maximaal 15 en word begeleidt door 3 professionele krachten.

'Leutje Laiverds' werkt via de Gordonmethode.
De Gordon-methode gaat uit van gelijkwaardigheid in relaties, zodat iedereen zichzelf kan zijn en zijn verantwoordelijkheid neemt, rekening houdend met de ander. In opvoedingsrelaties betekent dit dat de opvoeder het kind in zijn waarde laat en respectvol benadert.

Diensten

Buitenschoolse opvang
Kinderdagverblijf

Onze locatie

Kindercentrum 'Leutje Laiverds'


Beijumerweg 17 9737 AB Groningen
06-22760292 Klik om te bellen