Kinderdagverblijf Villa Valentijn Middelburg


Rouaansekaai 61 4331 HC Middelburg
085 489 0090 Klik om te bellen

Over Kinderdagverblijf Villa Valentijn Middelburg

Villa Valentijn, knus, persoonlijk en duurzaam

Villa Valentijn Middelburg vindt het belangrijk, dat kinderen verblijven in een omgeving die veilig, uitnodigend en stimulerend voor hen is en geborgenheid en warmte uitstraalt. Huiselijk en knus met een persoonlijke aanpak voor ouder en kind. Het is belangrijk, dat een kind zich thuis voelt en zich hierdoor vrij voelt en uitgedaagd wordt om tot een "zelfstandige" peuter te groeien. Naast deze individuele ontwikkeling vindt Villa Valentijn Middelburg het groepsproces belangrijk. Binnen dit proces maken de kinderen zich spelenderwijs sociale vaardigheden behorende bij hun ontwikkelingsniveau eigen. Een ander belangrijk punt is de relatie van het kind met de groepsleidster. De groepsleidster kan nooit de ouder/verzorger vervangen maar het is noodzakelijk dat de groepsleidster een goede relatie opbouwt met het kind zodat het zich veilig voelt en weet dat er iemand is die het kan vertrouwen.

Kinderopvang kan gezien worden als een aanvulling op de opvoedingssituatie thuis. Een goede relatie tussen groepsleidster en ouders/verzorgers is nodig voor een goed opvoedproces. Dit betekent dat ouders hun wensen betreffende de verzorging en opvoeding kenbaar kunnen maken. Mits deze wensen passen binnen de mogelijkheden en de doelstelling van Villa Valentijn Middelburg, wordt hier rekening mee gehouden. Aangezien de ouders/verzorgers die gebruik maken van kinderopvang in het algemeen werken, vindt Villa Valentijn Middelburg het van belang dat er binnen het kinderdagverblijf een zodanig klimaat heerst dat ouders/verzorgers hun kind met een gerust hart brengen. Dit wordt bereikt door naast het creëren van een veilige en warme omgeving voor kinderen, er voor zorg draagt dat iedere groep een vaste groepsleidster heeft en dat vragen en opmerkingen van ouders/verzorgers serieus worden behandeld. 

Wij hebben gekozen voor 90% biologische voeding en wasbare luiers.

Bij Villa Valentijn Middelburg staat de ontwikkeling van het kind centraal.

 

Doelstelling

Villa Valentijn Middelburg heeft vanuit het bovenstaande de volgende pedagogische doelstelling geformuleerd:

“Het geven van verzorging en begeleiding aan kinderen, door deskundige beroepskrachten in het verlengde en in wisselwerking met het eigen opvoedingsmilieu in een passende omgeving, gericht op een optimale ontwikkeling van het kind, door middel van spel- en contactmogelijkheden in een groepsverband van verantwoorde omvang, waarbij de door de ouders/verzorgers geformuleerde uitgangspunten zoveel mogelijk worden nagestreefd”.

 

Horizontale groepen

Wij werken horizontaal. We hebben vier groepen in de volgende leeftijd:

3 mnd. - 1 jaar (Gele groep)
1 - 2 jaar (Roze groep)
2 - 3 jaar (Rode groep)
3 - 4 jaar (Blauwe groep)

Waardoor we de kinderen op maat tijdens de verschillende ontwikkelingsstadia kunnen begeleiden en de overgang naar de basisschool optimaal is.

Bij Villa Valentijn Middelburg staat de ontwikkeling van het kind centraal.

Bent u geïnteresseerd? Dan bent u van harte welkom om een rondleiding aan te vragen.

https://www.villavalentijnmiddelburg.nl/home/aanvraag-rondleiding.html

Villa Valentijn, knus, persoonlijk en duurzaam

Foto's

Blauwe groep (3 tot 4 jaar)

Diensten

Kinderdagverblijf

Onze locatie

Kinderdagverblijf Villa Valentijn Middelburg


Rouaansekaai 61 4331 HC Middelburg
085 489 0090 Klik om te bellen