Kinderopvang 't Goudvisje & BSO 't Haaienhonk


Postbus 223 5240 AE Rosmalen
(073) 522 16 70 Klik om te bellen

Over Kinderopvang 't Goudvisje & BSO 't Haaienhonk

Binnen een sfeervolle omgeving met de nadruk op natuurbeleving geven wij kinderen de zorg en aandacht die ze verdienen. Door kinderen positief te benaderen stimuleren wij hen om te ondernemen, te ontdekken, te creëren en hun fantasie te gebruiken.

Natuurrijke kinderopvang, onze missie:
Contact tussen kinderen en natuur is erg belangrijk. Het is de missie van Kinderopvang ’t Goudvisje & BSO ’t Haaienhonk om de natuur zoveel mogelijk bij de kinderen te brengen in onze stadse omgeving. Hiermee bieden we kinderopvang en buitenschoolse opvang met een onderscheidend karakter.
Het omgaan met dieren en natuur is niet alleen leuk en ontspannend maar ook goed voor de ontwikkeling van kinderen.

Buitenruimtes
De buitenruimtes van Kinderopvang ’t Goudvisje & BSO ’t Haaienhonk bieden kinderen veel mogelijkheden. De kinderen hebben hier volop de ruimte om te spelen en te ontdekken. Naast een grote zandbak, een glijbaan, klim- en klautermogelijkheden en buitenspeelmateriaal is er veel groen; gras, bomen, planten & struiken. Daar waar mogelijk krijgen dieren een eigen plek. Op iedere dagopvanglocatie is er een veilige gelegenheid voor kinderen om in buitenbedjes te slapen. We gaan iedere dag minstens één keer naar buiten met de kinderen. Ons motto is niet voor niets: ‘Beleef de natuur!’.

Activiteiten kinderopvang
Jonge kinderen zijn kleine onderzoekers en ontdekkingsreizigers. Ze doen ervaringen op door te voelen, te proeven, te ruiken, te horen en door dingen uit te proberen. Zij onderzoeken ook de effecten van hun handelen op hun sociale omgeving, door te zien wat de handeling teweeg brengt.
Door te spelen oefenen kinderen alle sociale, emotionele en morele vaardigheden die ze nodig hebben. Spelvormen die hierbij aansluiten - zoals bewegingsspel, rollenspel, fantasiespel, leerspelletjes en constructiespel - behoren tot ons dagelijks activiteitenaanbod.

Daarnaast werken wij met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. Door herkenning kunnen ze het thema naspelen. De activiteiten die daarbij worden ingezet zijn divers en vertegenwoordigen diverse ontwikkelingsgebieden. U kunt als ouder worden uitgenodigd om over uw beroep te komen vertellen tijdens het thema ‘beroepen’, of u helpt mee bij het vangen van kikkervisjes, tijdens het thema ‘onder water’.

Weer of geen weer, iedere dag gaan we met de kinderen naar buiten waar zij op ontdekkingstocht kunnen gaan in onze natuurtuin.
Daarnaast gaan de kinderen er geregeld op uit; bijvoorbeeld om samen boodschappen te doen of naar het verzorgingshuis te gaan.

Activiteiten BSO
BSO ’t Haaienhonk onderscheidt zich van veel andere BSO’s door de geboden activiteiten. Het activiteitenaanbod draagt bij aan de kwalitatief hoogwaardige én uitdagende opvang. Naast het dagelijkse aanbod van de groep organiseren wij regelmatig - verspreid over het jaar - evenementen en andere spraakmakende activiteiten. De ontwikkelingsgebieden sport, spel & creativiteit, natuur & wetenschap, cultuur, theater en culinair komen hierbij aan bod. Het programma is daarmee uitdagend en gevarieerd.

Kinderen bepalen na een schooldag zélf wat zij gaan doen. Voor sommige activiteiten schrijven zij zich vooraf in, maar spontaan deelnemen aan het bouwen van een hut, het koken van een soep, het maken van een schilderij of het spelen van een potje voetbal kan altijd.

Pedagogisch beleid
Wij bieden kinderen betrouwbare opvang in een inspirerende, veilige en natuurrijke omgeving. Er is ruimte voor de uniekheid en talenten van ieder kind, zodat ze zich veilig voelen en onder andere de persoonlijke en sociale competenties kunnen ontwikkelen.
Daarnaast kiezen wij voor natuurbeleving en ruimte. Contact tussen kinderen en natuur is erg belangrijk. Het is onze missie de natuur zoveel mogelijk bij de kinderen te brengen.

Wij werken organisatie-breed met een Pedagogisch Coach. Zij begeleidt en ondersteunt onze Pedagogische Medewerkers bij vraagstukken uit de dagelijkse praktijk. Door video-interactie wordt duidelijk zichtbaar wat de struikelblokken zijn die medewerkers ervaren. Met behulp van coachingsgesprekken kan er in een vroeg stadium worden bijgestuurd, indien nodig. Deze praktijkgerichte aanpak van coaching op pedagogisch vlak, is een zeer waardevolle aanvulling voor onze medewerkers.

Communicatie met ouders
Kinderen varen wel bij persoonlijke begeleiding en verdienen deze een-op-een aandacht. Ervaring leert dat het daarbij belangrijk is om zo goed mogelijk aan te sluiten op de wensen van ouders en kind. Contact maken, contact houden en bijzonderheden uitwisselen over de situatie thuis en op de opvang, is hierbij essentieel. We zijn hierbij altijd alert op het 'welbevinden' van het kind. We bouwen samen met u aan een vertrouwensband die erop gericht is uw kind zo goed mogelijk te begeleiden.
Om ervoor te zorgen dat u weet hoe het gaat en wat er gebeurt op de opvang, hebben we verschillende persoonlijke contactmomenten vastgesteld zoals; een intakegesprek, een wenperiode, jaarlijkse oudergesprekken en ouderavonden. Informatie over de dagelijkse opvang en bijzonderheden van thuis, worden tijdens de haal- en brengmomenten besproken. Er zijn hiervoor altijd en op ieder moment van de dag voldoende - voor ouders en kinderen bekende - medewerkers aanwezig. In de dagopvang krijgen ouders dagelijks informatie over hoe de dag verlopen is via de ouderapp, inclusief foto's.


Inschrijven
Inschrijven kan digitaal via onze website. Wij nemen binnen 3 werkdagen na uw inschrijving contact met u op voor een aanbod op maat. U ontvangt, indien mogelijk, een plaatsingsovereenkomst voor de gewenste dagen.

Geschiedenis
Al meer dan 25 jaar een begrip in de regio. Kinderopvang ’t Goudvisje is in 1997 opgericht. Met een duidelijke visie is 't Goudvisje gestart met een handjevol kinderen en slechts één medewerker. Door de jaren heen is de opvang geleidelijk uitgebreid en naast kinderopvang is gaandeweg ook buitenschoolse opvang aan de dienstverlening toegevoegd. De persoonlijke aandacht & aanpak is altijd gebleven, ondanks de groei van het bedrijf.
Gewone kinderopvang is er al genoeg, Kinderopvang ’t Goudvisje & BSO ’t Haaienhonk kijkt verder. Wij hebben opvanglocaties met veel buitenspeelruimte en aandacht & ruimte voor natuurbeleving. Met deze onderscheidende opvang en ruime huisvesting bieden wij een alternatief voor kindcentra.

Diensten

Buitenschoolse opvang
Kinderdagverblijf

Onze locatie

Kinderopvang 't Goudvisje & BSO 't Haaienhonk


Postbus 223 5240 AE Rosmalen
(073) 522 16 70 Klik om te bellen