Klikkelstein Kinderopvang


Grootschoterweg 10 6021 KC Budel
0495496391 Klik om te bellen

Over Klikkelstein Kinderopvang

De gaafste kinderopvang van de regio Cranendonck
Eén vertrouwde locatie voor uw kind

Klikkelstein timmert al meer dan 30 jaar aan de weg en is er voor kinderen van nul tot en met dertien jaar op één vaste, veilige locatie. De doorgaande lijn van de dagopvang naar buitenschoolse opvang en de basisschool sluiten naadloos op elkaar aan. Op deze manier voelen kinderen zich veilig en vertrouwd binnen onze opvang en worden ze goed toegerust om door te stromen naar de basisschool van uw keuze.

Ieder kind heeft de natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. De opvoeding is hierbij een belangrijk begeleidingsproces waarbij als basis een sfeer van veiligheid en vertrouwen noodzakelijk is.

Vaste dagprogramma’s

Klikkelstein kent verschillende vormen van kinderopvang; dagopvang, buitenschoolse opvang en flexibele opvang. Wij bieden de kinderen vaste (dag)programma’s door onze modaliteiten met vaste breng- en haalmomenten. Op deze manier kunnen kinderen ongestoord aan hun ontwikkeling werken door o.a. onze voor- en vroegschoolse educatie (VVE), sport en bewegen met onder andere het “nijntje-beweegdiploma” en onze buitenactiviteiten.

Klikkelstein streeft, in samenwerking met de ouders naar een vertrouwensband met het kind om van daaruit een essentiële bijdrage te leveren aan de opvoeding. Om dit te bereiken hebben we voor alle groepen een programma opgesteld dat als leidraad dient bij de opvang van uw kinderen, rust en regelmaat worden hier afgewisseld met allerlei activiteiten. Ook de instroom- en uitstroommomenten hebben een belangrijke plaats in het dagprogramma! Het bevordert daarmee een klimaat van duidelijkheid, vertrouwdheid, veiligheid en stabiliteit binnen de stamgroepen.
In ons pedagogisch beleidsplan, wat voor eenieder ter inzage ligt, hebben wij onze visie op de ontwikkeling en de opvoeding van het kind beschreven.

Kind en ouders/verzorgers centraal

Kinderopvang is een leuke en leerzame aanvulling op de thuissituatie. Daarom is het van belang om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeftes van ieder kind maar ook aan de behoeftes van de ouders/verzorgers. De vraag van de ouders/verzorgers staat naast de kwaliteit van de opvang van uw kind(eren) centraal. Door onze mogelijkheden om in te spelen op de behoefte van uw kind(eren) als ook op de behoefte van u als ouders/verzorgers kunnen wij u altijd een passend aanbod doen. Wij hebben daarvoor diverse mogelijkheden uit ons aanbod aan (flexibele) Kinderopvang!

Diensten

Buitenschoolse opvang
Kinderdagverblijf
Kinderfeestjes
Peuterspeelzaal

Onze locatie

Klikkelstein Kinderopvang


Grootschoterweg 10 6021 KC Budel
0495496391 Klik om te bellen