Locatie De Akkers van Kinderwoud kinderopvang


Veluwelaan 47 8443 AJ Heerenveen
06-269 44 867 Klik om te bellen

Over Locatie De Akkers van Kinderwoud kinderopvang

Kinderwoud Kinderopvang is een kinderopvangorganisatie met kinderdagverblijven, peuteropvang, voorschool, buitenschoolse opvang en gastouderopvang door heel Friesland. De organisatie heeft een historie van ruim 45 jaar, met een oorsprong in het peuterspeelzaalwerk. Kwaliteit van kinderopvang begint bij Kinderwoud met een geborgen sfeer, oog voor eigenheid en voldoende ruimte voor zelfontplooiing en ontwikkeling van kinderen. Met ruim 350 betrokken medewerkers maken we van ‘Elke dag een mooie dag!’ voor de kinderen èn hun ouders. Dat doen we op meer dan 62 locaties in de gemeenten Súdwest Fryslân, Heerenveen, Tytsjerksteradiel, Opsterland, Smallingerland en Harlingen. Voor gastouder- en thuisopvang bemiddelen we in heel Noord-Nederland.

Vanuit de kernwaarden Geborgenheid, Eigenheid en Zelfontplooiing daagt Kinderwoud elk kind uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo te ontwikkelen. 
Elk kind wordt GEZien en mag zijn wie het is!

Diensten

Buitenschoolse opvang
Peuteropvang
Peuterspeelzaal

Onze locatie

Locatie De Akkers van Kinderwoud kinderopvang


Veluwelaan 47 8443 AJ Heerenveen
06-269 44 867 Klik om te bellen