SKSG Krullevaar


Meeroeverslaan 312 9613 AE Groningen
050 230 6062 Klik om te bellen

Over SKSG Krullevaar

Kinderopvang in Meerstad
Een kind dat houdt van natuur, voelt zich helemaal thuis bij SKSG Krullevaar. Het ruime en lichte gebouw is omringd door natuur en natuurlijke speelplekken waar we volop gebruik van maken. Dat betekent lekker vogels spotten, spelen in de klei en verstoppertje spelen in het riet!

Wij werken vanuit het voor- en vroeg schoolse educatieprogramma (VVE) Startblokken. De thema’s die we hierbij kiezen sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen.

BSO in school Meeroevers
SKSG Krullevaar biedt kinderen een veilige en bekende plek dichtbij huis, waar school Meeroevers en kinderopvang nauw samenwerken. Hierdoor verloopt de overgang voor het jonge kind naar de basisschool natuurlijk en soepel. Ook maken we gebruik van elkaars talenten en ruimtes. Op de BSO werken we met het gedachtengoed van Meervoudige Intelligentie. Daardoor kan ieder kind zijn/haar eigen talenten ontwikkelen.

Diensten

Buitenschoolse opvang
Kinderdagverblijf
Peuteropvang
Peuterspeelzaal
Vve

Onze locatie

SKSG Krullevaar


Meeroeverslaan 312 9613 AE Groningen
050 230 6062 Klik om te bellen