't Speelhonk - Bloemendaal B.V.


Willem Barentszlaan 36 2803 XP Gouda
0182-558998 Klik om te bellen

Over 't Speelhonk - Bloemendaal B.V.

De Speelhonk Groep B.V.

De Speelhonk Groep heeft meerdere kindercentra waar opvang mogelijk is voor dagopvang (07-19 uur) voor kinderen van 6 weken tot 4 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen die de basisschool bezoeken. Een van de doelstellingen van De Speelhonk Groep is in een veilige en vertrouwde omgeving kwalitatief goede en professionele opvang te verzorgen.

Veilig: De Speelhonk Groep hanteert strengere veiligheidseisen dan het standaardeisenpakket die worden gesteld door de overheid (wetgeving), gemeente (vergunningsvoorwaarden), brandweer (brandveiligheid), GGD (hygiëne- en kwaliteitseisen) en de ARBO-diensten. Dat uit zich onder andere in een betere mate van brandbeveiliging én meer bewuste keuzes bij de aanschaf van artikelen zowel voor verbruiks- als gebruiksdoeleinden.

Vertrouwd: het is belangrijk dat kinderen zich bij De Speelhonk Groep thuis voelen. Er is sprake van een huiselijke sfeer, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de thuissituatie. Elk kind wordt in een vaste groep opgevangen, zodat met een beperkte groep kinderen en een klein aantal medewerkers een band wordt opgebouwd.
De meeste kinderen dienen aan een nieuwe situatie te wennen. Hierover worden tijdens het introductiegesprek afspraken met de ouders gemaakt.
Meestal wordt de opvang tijdens een aantal dagen opgebouwd: eerst een paar uurtjes met een ouder erbij, dan een paar uurtjes zonder ouder.

Kwaliteit: De Speelhonk Groep besteedt voortdurend aandacht aan het kwaliteitsbeleid. Dit komt tot uitdrukking in het kwaliteitshandboek, het kwaliteitsplan, de opzet van de klachtenprocedure, de medezeggenschap van de oudercommissie en de openheid van de organisatie.

Professionaliteit: Alle medewerkers bij De Speelhonk Groep zijn conform de hiervoor geldende eisen (CAO & convenant kwaliteit kinderopvang) opgeleid en/of gediplomeerd. Daarnaast wordt veel waarde gehecht aan opleiding en scholing van het personeel. Elk personeelslid volgt minimaal 2 trainingen (van verschillende aard) per jaar.

Kom jij in de opvang bij De Speelhonk Groep ?

We zien je graag......

Diensten

Kinderdagverblijf

Onze locatie

't Speelhonk - Bloemendaal B.V.


Willem Barentszlaan 36 2803 XP Gouda
0182-558998 Klik om te bellen