Terug

Aan welke vereisten moet een kinderdagverblijf voldoen?

boobo

Wat zijn de eisen en vereisten waaraan een kinderdagverblijf moet voldoen? 


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Elke vorm van kinderopvang moet voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen over:

  • de betrokkenheid en inspraak van ouders;
  • de opleiding en deskundigheid van het personeel;
  • de veiligheid en gezondheid;
  • de accommodatie en inrichting;
  • de groepsgrootte en het aantal kinderen per beroepskracht;
  • pedagogisch beleid en praktijk;
  • omgangstaal, in principe Nederlands;
  • de omgang met klachten.

De GGD houdtjaarlijks toezicht op de kwaliteit namens de gemeente.Registratie in het Landelijk Register Kinderopvang is verplicht, hier zijn ook de GGD rapporten in te zien.

 

Binnen deze wettlijke kaders hebben kinderdagverblijven een eigen kleur. Om dat te ervaren kan je het beste persoonlijk met je kind gaan kennismaken.