Terug

De wachtlijst ref.58979

A.M.de Almeida Andre

Graag wil ik de wet over kindplaats op dit kinderdagverblijf, ik heb mijn kinder daar ingeschreven op de wachtlijst. vriendelijke groet, A.M.de Almeida Andre


1 Antwoord

Antwoord van Poespas Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf Poespas is inmiddels een begrip…het is een kleinschalig kinderdagverblijf gesitueerd in Nijmegen oost. We hebben afgelopen jaar ons 20 jarig bestaan gevierd. Het is een bij de gemeente geregistreerd dagverblijf dat voldoet aan de wettelijke vereisten voor kinderopvang. Het centrum wordt beheerd door Stichting Kinderopvang Regio Nijmegen (K.R.N.). De stichting werkt zonder winstoogmerk en stelt zich ten doel: het bieden van verantwoorde kinderopvang voor kinderen van zes weken tot vier jaar. De financiële middelen die Kinderdagverblijf Poespas tot haar beschikking heeft, zijn afkomstig uit de ouderbijdragen. Hier wordt de huisvesting, het speelgoed, de inrichting, het onderhoud, het personeel e.d. van betaald.