Terug

Verschil van kinderdagverblijf en peuterspeelzaal

Natalie

Wat is het verschil tussen een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal en krijg je ook subsidie voor de peuterspeelzaal?


1 Antwoord

Antwoord van gro-up

Geachte Natalie,

 

Graag geef ik antwoord op uw vraag.

Kinderdagverblijven bieden plaats aan kinderen van 6 weken tot 4 jaar. Het is hele dagopvang. Dus de kinderen komen hele dagen. Bij IJsselkids kan uw kind geplaatst worden voor minimaal een hele dag en maximaal 5 hele dagen per week. Afhankelijk van het kinderdagverblijf zijn de openingstijden tussen 7.00/7.45 uur en 18.00 uur.

Peuterspeelzalen zijn bedoeld voor de ontwikkeling en het speelplezier van kinderen van 2 tot 4 jaar. De kinderen komen een aantal dagdelen per week. Vaak zien mensen dit als een voorbereiding op de basisschool. Bij IJsselkids zijn de meeste peuterspeelzalen alle dagen geopend behalve op de woensdagmiddag en tijdens de schoolvakanties.

In de Wet Kinderopvang is geregeld dat u recht heeft op een tegemoetkoming van het Rijk in de kosten van de kinderopvang indien u gebruik maakt van het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van uw inkomen.
U kunt hiernaar informeren bij de belastingdienst (tel: 0800-0543 of www.belastingdienst.nl) en bij uw werkgever.

 

De ouderbijdrage van de peuterspeelzalen is inkomensafhankelijk. Hiervoor krijgt u geen tegemoetkoming van het Rijk.

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

Medewerker IJsselkids